Jak napisać dobre CV?

Obecnie rynek zatrudnienia jest płynny, a firmy w wyniku zmian kadrowych często poszukują nowych osób do swojego zespołu, co przekłada się na przyspieszenie procesu rekrutacji. Dlatego większość przedsiębiorstw wymaga teraz wyłącznie curriculum vitae, bez listu motywacyjnego. Sprawdź, jak napisać dobre CV!

Dlaczego CV jest tak ważne?

Jest to skrócony, punktowy życiorys. Taka konstrukcja uniemożliwia tak dokładne opisanie swojej dotychczasowej kariery, przedstawienie zalet i motywacji kierujących poszukiwaniem pracy, jak pozwalał na to list motywacyjny. Niestety, dziś wszystko dzieje się szybko i większość rekruterów po prostu nie ma czasu czytać rozbudowanych opisów, dlatego pierwszy etap selekcji kandydatów w większości firm ograniczony jest do analizy CV.

Z tego powodu ważne, by było ono dobrze napisane, bo to od niego zależy, czy dana osoba zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. Prawidłowy sporządzony dokument musi:

 • przedstawiać kandydata w pozytywnym świetle,
 • być rzeczowy, skupiać się na konkretach,
 • być zwięzły, nie powinien być zbyt długi, by nie zniechęcić rekrutera do czytania,
 • mieć intuicyjną, czytelną formę z wyraźnie wyodrębnionymi sekcjami danych.

Przestrzeganie tych zasad zwiększa szansę na to, że osoba sprawdzająca pismo nie zrezygnuje z zapoznawania się z nim z powodu zbytniej obszerności.

Jakie sekcje powinno mieć dobre CV?

Pytanie o to, jak napisać CV, sprowadza się również do tego, jakie sekcje informacyjne powinny się w nim znaleźć. Koniecznie należy zawrzeć:

 • dane osobowe,
 • wykształcenie,
 • doświadczenie zawodowe,
 • umiejętności,
 • zainteresowania.

Dane osobowe

To miejsce, w którym należy wskazać imię oraz nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

Wykształcenie

Należy wskazać maksymalny uzyskany stopień, a nie wymieniać wszystkich ukończonych szkół. Dla przykładu:

 • wykształcenie wyższe magisterskie – uczelnia,
 • wykształcenie średnie – szkoła.

Jeżeli kandydat ukończył dodatkowe kierunki (np. na studiach podyplomowych), których profil koreluje ze stanowiskiem, warto się tym pochwalić.

Doświadczenie zawodowe

Jeśli dana osoba pracowała w różnych zawodach, najlepiej jest wskazać tylko te, w których zdobyła doświadczenie przydatne do wykonywania nowej pracy.

Umiejętności

Chodzi o te, które okażą się ważne w pracy, o którą stara się kandydat, jak np. obsługa programów pakietu Office przy aplikowaniu do zawodów biurowych czy znajomość SEO dla przyszłego pracownika agencji interaktywnej.

Zainteresowania

Idealnie, kiedy pokrywają się one z profilem stanowiska. Dla przykładu: nowe technologie – rekrutacja w branży IT.

Skorzystaj z pomocy!

Skoro CV to dziś jedyny dokument, którym można przekonać do siebie rekrutera, musi ono być idealne. Dlatego dobrze jest skorzystać z pomocy specjalistów. Warto udać się do firmy, której przedstawiciel podpowie, jak napisać CV, by przyciągnęło ono uwagę, a później przygotuje do rozmowy kwalifikacyjnej. Zwiększy to szanse na zatrudnienie.

Napisany przez Redaktor