Co oznaczają cyfry w kodzie CN?

Polska jest eksporterem wielu towarów i surowców, które sprzedawane są w krajach UE oraz poza Europą. Przedsiębiorcy znajdujący rynki zbytu swoich produktów na rynkach międzynarodowych klasyfikują je, korzystając z nomenklatury scalonej. Przeczytaj w tym artykule, co oznaczają poszczególne cyfry zawarte w kodzie CN!

Kod CN –  jakie ma zalety?

Do 2020 roku polscy przedsiębiorcy w odprawach celnych stosowali krajową klasyfikację PKWiU, którą 1 lipca zastąpiła właśnie europejska nomenklatura scalona. Jest ona systematycznie aktualizowana, więc odpowiada na bieżące zmiany w handlu międzynarodowym. Dzięki wprowadzonej poprawce nie tylko usprawniono proces odprawiania produktów pochodzących z Polski na granicach, ale też ułatwiono prowadzenie statystyki wymiany handlowej zachodzącej w Unii Europejskiej. Przekłada się to też na wzmocnienie stabilności podatkowej i prawnej, co pozwala uniknąć sporów w klasyfikowaniu towarów. 

Jakie informacje zawiera kod CN?

Kody stosowane w nomenklaturze scalonej są w pierwszych sześciu cyfrach zbieżne z klasyfikacją HS, której używa się do kategoryzowania towarów przeznaczonych na rynki zbytu poza Unią Europejską. Dzięki temu kody CN ułatwiają handel nie tylko w obrębie Unii, ale też na całym świecie. 

W ośmiocyfrowym kodzie poszczególne cyfry mają konkretne, następujące znaczenie w klasyfikacji towaru:

  • pierwsza i druga – określa grupę lub rodzaj, np. ryby,
  • trzecia i czwarta – dotyczy konkretnej podkategorii, np. świeże, mrożone,
  • piąta i szósta – bardziej szczegółowa klasyfikacja, np. tuńczyk,
  • siódma i ósma – jeszcze dokładniej opisuje np. odmiany ryb. 

Jak widać, dzięki nomenklaturze scalonej można błyskawicznie zidentyfikować rodzaj i podgrupę towaru, który przechodzi przez odprawę celną. Obok kodu zawsze zaznacza się dodatkowe informacje na temat stawki VAT dla odprawianych produktów, a także akcyzy. Szczegółowe oznaczenia stosowane w tej klasyfikacji towarów opisywane są w stale aktualizowanych rozporządzeniach Komisji Europejskiej. 

Kody CN w odprawie celnej

Dzięki nomenklaturze scalonej i kodom CN wymiana handlowa pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi UE jest znacznie prostsza. Jednak jeśli Twój biznes oparty jest na importowaniu towarów, nadal musisz spełnić szereg formalności. Z pomocą przyjdzie Ci agencja celna, która wspiera przedsiębiorców w przekazywaniu niezbędnych danych i w unikaniu kosztownych błędów. 

Napisany przez Redaktor